"Parasztebédlő" - népies enteriőr a századfordulóról

A társadalmi idő tárgyai 2001. szept. 14. - 2001. dec. 2.
A muzeológiai szempontból különösen jelentős együttes 1999 decemberében került a Néprajzi Múzeum tulajdonába vásárlás útján.

 

Az 1900 körül készült festett bútorokból álló ebédlő egy budapesti polgári, a felsőközép-osztályhoz tartozó családból származó nő hozományát képezte, és egy felvidéki nemesi kúriában nyert elhelyezést. Az enteriőr nemcsak a páratlanul gazdag népi és népies tárgyi anyagot magába foglaló értéke miatt jelentős, hanem kultúrtörténeti szempontból is, hiszen olyan történelmi jelentőségű személyek kapcsolhatók készítésének körülményeihez, illetve használatához, mint Jungfer Gyula (1841-1908) fémműves, a historizmus korának kiváló iparművésze, vagy (Dálnoki) Miklós Béla (1890-1948) egykori miniszterelnök.

Az enteriőr szerencsés módon maradt fenn egészen napjainkig. Tárgyi anyagának kronológiai elven alapuló részletező elemzésén, egyes darabjainak muzeológiai vizsgálatán keresztül eljuthatunk társadalmi léptékű folyamatokhoz vezető összefüggésekig. Ezzel a módszerrel olykor a tárgyakhoz tapadt érzelmi motivációk is felfejthetők, s ez a vizsgálódó utókor és a tárgyak egykori használói között sajátos, életteli, a jelent a múlttal összekötő kapcsolatot teremthet.

Rendező: Szojka Emese