Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A Néprajzi Múzeum alaptevékenysége, feladat és hatásköre

A Néprajzi Múzeum alapító okirata, 2021 (Pdf formátum)

A Néprajzi Múzeum alapító okirata, 2015 (Pdf formátum)

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata, 2014 (Pdf formátum)

Nyilvántartások

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke:

  1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény VIII. fejezete szerinti közalkalmazotti nyilvántartás.
  2. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet szerinti szakmai nyilvántartások.

Elnyert pályázatok, szakmai beszámolók
 

A Néprajzi Múzeum szolgáltatáskínálatának minőségi megújulása a kulturális intézmény látogatóbarát fejlesztése érdekében 2008-2010
(KMOP-3.1.1/C-2008-0008)

Múzeumpedagógiai programok a Néprajzi Múzeumban minden korosztály számára
(TÁMOP-3.2.11./10-1/KMR-2010-2012)

A könyvtárhasználó igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztések
(TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0024)

(2011.03.01. - 2014.02.28.) (OTKA K 84286)

Népek, kultúrák, muzsikák múzeumpedagógiai foglalkozások
Mindig van új a nap alatt felnőtteknek szóló előadások
NKA 3559/00022 számú pályázat

A Nyilvántartástól az elérhetőségig. A múzeumi digitalizálás eredményei és feladatai. A néprajz szakos muzeológusok éves továbbképzése című konferencia megrendezésére a Néprajzi Múzeum 630.000 Ft támogatást nyert az NKA Közgyűjtemények kuratóriumánál.

Tudományos tanácskozás a Néprajzi Múzeumban a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából (2013. november 14. - 10.00 - 17.20)
A tanácskozást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Szakmai beszámoló 2013. október 21.
Pályázati azonosító: 3533/00082

NKA Közgyűjtemények kollégiuma 3506/01957

Szakmai beszámoló kiegészítése 2015. február 1.
Pályázati azonosító: 3533/00082

c. NKA pályázatból megvalósított vándorkiállítás szakmai beszámolója
NKA Közgyűjtemények kollégiuma 3561/00010

Az országos néprajzos muzeológus továbbképzés konferenciája
NKA Közgyűjtemények kollégiuma 3504/01427

Az országos néprajzos muzeológus továbbképzés konferenciája lebonyolítására elnyert NKA pályázat elszámolásához (NKA Közgyűjteményi Kollégium 204104/01444)

Az országos néprajzos muzeológus továbbképzés konferenciája
a Néprajzi Múzeum és a Kanizsa Dorottya Múzeum együttműködésében - szakmai beszámoló

         

Közérdekű adatok igénylése


1/2012. sz. főigazgatói utasítás a Néprajzi Múzeum működésével kapcsolatos közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység:

Néprajzi Múzeum Gazdasági Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
Telefon: +36 (1) 473-2430
Fax:  +36 (1) 473-2410
E-mail: ghiv@neprajz.hu