Munkatársak

Fülöp Hajnalka

muzeológus (textil- és viseletgyűjtemény)

Telefon:

+36 30 7409839

E-mail:

fhajni@neprajz.huKutatási területek, kulcsszavak:

társadalomnéprajz/szociálantropológia, terepmunka, egyén és közösség, tárgytörténet, textil

Gyűjtemények:

textil- és viseletgyűjtemény

Publikációk:

5 legfontosabb publikáció:

2017 [2018]
Kalotaszegi kelengyék a Néprajzi Múzeumban. A kalotaszentkirályi és az inaktelki példa: kísérlet a tárgyi világ megszólaltatására.
Néprajzi Értesítő XCIX évf. 81-104. Budapest: Néprajzi Múzeum

2016
„Idén nem született gyermek”. Családi élet és a helyi közösség egy kalotaszegi faluban.
In Mohay Tamás (szerk.): Nemzedék, szerep, érték. Családi kapcsolatok, szokásrend és értékváltások történeti alakulása a 20. században. 41-56. Budapest: ELTE BTK Néprajzi Intézet

2012
A székely festékes és a csíki háziipar története.
In Nők, szőnyegek, háziipar. Kiállítási katalógus. 132-167. Budapest: Néprajzi Múzeum

2000
Keszkenők és asszonyok a 20. század végén. Egy tárgycsoport idővonatkozásai.
In: Granasztói Péter, Szeljak György, Tasnádi Zsuzsanna (szerk.): A megfoghatatlan idő. Tanulmányok. 372-390. /Tabula könyvek 2./ Budapest: Néprajzi Múzeum

1998
A varró falu.
Tabula 1. évf. 1-2. sz. 3-24. Budapest: Néprajzi Múzeum

Kiállítások:

2018
Bukovinai székelyek Bácskában
Kiállítás a Szabadkai Városi Múzeumban (társkurátor Papp Árpád mellett)

2017
Bocskor, csizma, paduka. Kalandozás a lábbeli körül
Néprajzi Múzeum
társkurátor

2011
Nők, szőnyegek, háziipar
Néprajzi Múzeum
társkurátor

2010
Új szerzemények 2009
kurátor

2002
Nyeregtakarók
Kamarakiállítás, Néprajzi Múzeum
kurátor

2001
Kisó kendői
Kamarakiállítás, Néprajzi Múzeum
kurátor

2000
Időképek. Az egyéni élet és A falu és a város ideje című résztémák tervezése, rendezése
társkurátor (Szuhay Péterrel)

JEGYEK